قدیمی ترین بلیت کاغذی فوتبال در ایران + عکس

تصویری از قدیمی ترین بلیت مسابقه فوتبال در ایران را مشاهده می کنید، مسابقه ای بین منتخب تهران و تبریز برگزار شد.

  1. پنجشنبه ۷ شهریور ۹۸ ساعت ۲۰:۲۵ (۴ سال،۱۰ ماه قبل)
5250154
به گزارش فرانگر

این بلیت قدمتی بالغ بر ۸۰سال دارد که در موزه فوتبال آذربایجان - تبریز نگهداری می شود.