صحنه ای خجالت آور در سالن تمرین دختران وزنه بردار ایران + عکس

تصویری که مشاهده می کنید مربوط به امکانات حداقلی دختران وزنه برداری ایران است که در خانه اینطور تمرین می کنند.

  1. پنجشنبه ۶ تیر ۹۸ ساعت ۲۳:۱۵ (۴ سال،۹ ماه قبل)
تصویری از غیرت دختران وزنه بردار
به گزارش فرانگر

آن ها که بدون فراهم بودن زیرساخت ها و امکانات مناسب همچنان عشق به رشته خود را حفظ کردند و برای رسیدن به موفقیت در آن تلاش می کنند، این تصویر تامل برانگیز را از وضعیت تمرینی خودشان منتشر کردند که بازتاب زیادی هم داشته.

همرسانی نوشتار: