پلمپ دفتر احمدی نژاد در ولنجک

فتاح دست به کار شد

  1. چهارشنبه ۹ مرداد ۹۸ ساعت ۰۰:۰۰ (۲ سال،۴ ماه قبل)
دفتر ولنجک احمدی نژاد پلمب می شود!
به گزارش فرانگر

آقای فتاح دفتر ولنجک احمدی نژاد هم متعلق به بنیاد است ان شالله بعد از پلمپ دانشکده خبر نوبت دفتر احمدی نژاد است. فتاح از همان روز نخست ریاست در بنیاد مستضعفان آستین بالا زده است تا سرو سامانی به وضعیت آشفته این بنیاد بدهد.
همرسانی نوشتار: