رئیس جمهور بعدی ایران یک مقام بلند پایه نظامی خواهد بود؟

چرا؟

روزنامه شرق در سرمقاله امروز خود با اشاره به اینکه دولت بعدی ، منتسب به جریان سوم خواهد بود،نوشت:بعید است این جریان سوم از میان اصلاح طلبان و اصولگرایان سر بلند کند. جریان سوم، جریانی است که هویت ملی در آن معنای دفاع از سرزمین در برابر تعرض بیگانگان را دارد. هویتی مبتنی بر جغرافیا و حفظ تمامیت نقشه ایران، فارغ از اینکه این جغرافیا در خطر باشد یا نباشد.

  1. شنبه ۵ مرداد ۹۸ ساعت ۲۰:۲۰ (۴ سال،۱۰ ماه قبل)
به گزارش فرانگر

همه مردم و همه احزاب می توانند مدافع جغرافیای ایران باشند؛ اما این گفتمانی صرفا سیاسی نیست، بلکه بیشتر ماهیتِ ژئوپلیتیک دارد و در آن کسانی دست بالا را پیدا خواهند کرد که بتوانند در خط مقدم این دفاع حضور داشته باشند. حضور نظامی که تبعات آن سیاسی خواهد بود.

صیانت از مرزهای کشور در برابر بیگانگان است که احساسِ هویت ملی گمشده را برمی انگیزد و غرور ملی را جلا می دهد. این فرصت مغتنمی است برای چهره های نظامی که به چهره های سیاسی تبدیل شوند و سیاستی خلق کنند و مسئله اینجاست که چه کسانی از این سیاست برخواهند خاست. با مقایسه واکنش های مردم در فضای مجازی به دستگیری ۱۰ ملوان آمریکایی در سال ۱۳۹۴ و توقیفِ نفت کش انگلیس در تیرماه ۱۳۹۸ به تغییر سیاسی ایجادشده بیش از پیش پی خواهیم برد.

شرایط به سمت وسویی پیش می رود که کار را برای تأثیرگذاری جناح های سیاسی و چهره های آنها به مراتب دشوارتر خواهد کرد. اگر نیروهای سیاسی نتوانند دست به احیا و بازسازی خود بزنند و بر کلیشه های سیاسی شان پافشاری کنند، فرصت از دست می رود و آنان که روی کار می آیند بیش از آنکه جریان سومی در سیاست باشند، دولت سومی اند که با تکیه بر مفهوم هویت ملی به قدرت می رسند، مفهومی که پیش تر دو دولت خاتمی و احمدی نژاد هزینه آن را پرداخته اند.