روحانی ای که توسط داعش سرش بریده شد + عکس داخل حرم

  1. جمعه ۳ خرداد ۹۸ ساعت ۰۸:۵۵ (۵ سال قبل)
روحانی
به گزارش فرانگر

در جریان شورشی که داعش به منظور آزادی تعدادی از اعضای خود از زندانی در تاجیکستان به راه انداخت، "قیام الدین غازی"روحانی سرشناس اهل تسنن به طرز فجیعی سر بریده شد.

روحانی

همرسانی نوشتار: