پخت غذا روی بزرگترین اجاق گاز جهان + عکس

  1. شنبه ۱۴ اردیبهشت ۹۸ ساعت ۲۱:۱۵ (۴ سال،۱۱ ماه قبل)
اجاق غول پیکر در حاشیه جشنواره‌ای در استان هوئبی چین
به گزارش فرانگر

این اجاق غول پیکر در حاشیه جشنواره ای در استان هوئبی چین قرار دارد که از آن برای پخت انواع مواد غذایی استفاده می شود.
همرسانی نوشتار: