لحظه شوکه شدن توریستهای خارجی اصفهان هنگام گردش + عکس

  1. پنجشنبه ۲۹ فروردین ۹۸ ساعت ۰۹:۳۰ (۴ سال،۱۲ ماه قبل)
 واکنش گردشگران خارجی به هنر معماری اصفهان
به گزارش فرانگر

گردشگران خارجی در لحظه تماشای یک صحنه از هنر معماری اصفهان به طرز عجیبی شوکه شدند.
همرسانی نوشتار: