خارجی ها به اصفهان برگشتند + عکس ها

اصفهان این روزها میزبان گردشگران خارجی با ملیت های مختلف است این شهر که از قدیمی ترین و مهم ترین شهرهای تاریخی دنیاست ، دارای مراکز تاریخی و باستانی بسیار زیادی است و آثار تاریخی از اصلی ترین جاذبه های گردشگری در اصفهان می باشد .

 1. دوشنبه ۲۶ فروردین ۹۸ ساعت ۲۰:۳۵ (۵ سال قبل)
 گردشگران خارجی در شهر تاریخی اصفهان
به گزارش فرانگر

عکس / گردشگران خارجی در شهر تاریخی اصفهان

عکس / گردشگران خارجی در شهر تاریخی اصفهان

عکس / گردشگران خارجی در شهر تاریخی اصفهان

عکس / گردشگران خارجی در شهر تاریخی اصفهان

عکس / گردشگران خارجی در شهر تاریخی اصفهان

عکس / گردشگران خارجی در شهر تاریخی اصفهان

عکس / گردشگران خارجی در شهر تاریخی اصفهان

عکس / گردشگران خارجی در شهر تاریخی اصفهان

عکس / گردشگران خارجی در شهر تاریخی اصفهان

عکس / گردشگران خارجی در شهر تاریخی اصفهان

عکس / گردشگران خارجی در شهر تاریخی اصفهان

عکس / گردشگران خارجی در شهر تاریخی اصفهان

عکس / گردشگران خارجی در شهر تاریخی اصفهان

عکس / گردشگران خارجی در شهر تاریخی اصفهان

عکس / گردشگران خارجی در شهر تاریخی اصفهان

عکس / گردشگران خارجی در شهر تاریخی اصفهان

عکس / گردشگران خارجی در شهر تاریخی اصفهان

عکس / گردشگران خارجی در شهر تاریخی اصفهان

عکس / گردشگران خارجی در شهر تاریخی اصفهان

عکس / گردشگران خارجی در شهر تاریخی اصفهان

عکس / گردشگران خارجی در شهر تاریخی اصفهان
همرسانی نوشتار: