تصاویر ماهواره ای تکاندهنده از سیل در لرستان + عکس ها

سازمان فضایی ایران اعلام کرد: بر مبنای آخرین پایش تصاویر ماهواره ای رادار که هم اکنون در سرشاخه های کرخه، کشکان و سیمره در استان لرستان در حال انجام است شاهد طغیان رودخانه هستیم.

  1. دوشنبه ۱۲ فروردین ۹۸ ساعت ۱۶:۲۰ (۵ سال قبل)
تصاویر ماهواره‌ای از سیل در لرستان
به گزارش فرانگر

سازمان فضایی ایران اعلام کرد: بر مبنای آخرین پایش تصاویر ماهواره ای رادار که هم اکنون در سرشاخه های کرخه، کشکان و سیمره در استان لرستان در حال انجام است شاهد طغیان رودخانه هستیم.

این سازمان تاکید کرده است که تحلیل ها بر مبنای اطلاعات دریافتی از ماهواره های سنجش از دور، در حال تکمیل شدن و ارسال به سازمان مدیریت بحران است.

مناطقی که در مرز هشدار قرار دارند با نقاط آبی روی تصاویر زیر مشخص شده اند.

برمبنای اعلام سازمان فضایی ایران، تصویر ماهواره هواشناسی FY-۲ H. نیز از مسیر ورود سامانه بارشی از شمال غرب و غرب به کشور حکایت دارد که بیشترین ابر های پربارش در مرز های غربی کشور تا شمال خوزستان خواهد بود.

این سازمان هشدار داد که سامانه بارشی از سمت شمال غربی و جنوب غربی از روز گذشته در حال وارد شدن به ایران است. عموماً دمای قسمت فوقانی ابر ها حدود ۵۰- درجه سانتیگراد در کشور است. در شمال خوزستان دمای بخش فوقانی ابر ها حدود صفر درجه سانتیگراد گزارش شده است.

همرسانی نوشتار: