عروس وسط کمپ بله را گفت + عکس ها

در هیاهوی سیل و مصیبت های آن جریان زندگی را می توان دید که در بستر زمان ادامه دارد تا بگوید در دل غم و سختی هم شادی را می توان رقم زد.

  1. چهارشنبه ۷ فروردین ۹۸ ساعت ۱۱:۵۱ (۵ سال قبل)
عروسی سیل زدگان آق قلا+ تصاویر
به گزارش فرانگر

دختر و پسری از سیل زدگان شهر آق قلا روز سه شنبه پیوند خود را در یکی از کمپ های اسکان سیل زدگان جشن گرفتند.

عروسی سیل زدگان آق قلا+ تصاویر

عروسی سیل زدگان آق قلا+ تصاویر

عروسی سیل زدگان آق قلا+ تصاویر

عروسی سیل زدگان آق قلا+ تصاویر
همرسانی نوشتار: