بی خوابی؛ عارضه ای با چند حالت عملکردی متفاوت

پژوهشگران با انجام مطالعه ای جدید دریافته اند پنج نوع بی خوابی وجود دارد. در آینده، این تقسیم بندی به پزشکان در شخصی سازی روش های درمان بی خوابی کمک می کند.

  1. شنبه ۲۷ بهمن ۹۷ ساعت ۲۱:۴۳ (۵ سال،۲ ماه قبل)
بی خوابی؛ عارضه‌ای با چند حالت عملکردی متفاوت
به گزارش فرانگر

گروه بندی جدید دانشمندان درباره ی انواع بی خوابی صرفا براساس علائم بی خوابی، همچون سخت بیدارشدن از خواب یا مشکل در به خواب رفتن نیست. برعکس، بی خوابی براساس عوامل دیگری، مانند استرس، احساسات، صفات شخصیتی، روحیه و حوادث پیشین زندگی، گروه بندی شده اند.

پژوهشگران به این نتیجه رسیده اند که افراد مبتلا به اختلال بی خوابی شرایط ذهنی و شناختی مختلفی مانند سطوح استرس و احساسات متفاوت دارند. همچنین، این مطالعه نشان داده مشارکت کنندگان در پژوهش اغلب در یکی از گروه های انواع بی خوابی باقی می مانند.

تسا بلانکن، یکی از پژوهشگران این مطالعه از مؤسسه ی علوم اعصاب هلند می گوید:

درحالی که همیشه فکر می کردیم بی خوابی فقط نوعی اختلال ذهنی است؛ اما پژوهش ما نشان می دهد بی خوابی درواقع پنج نوع دارد. سازوکارهای مغزی هریک از انواع بی خوابی ممکن است متفاوت باشد. برای مثال، وقتی فهمیدیم زوال عقل اختلال نیست و درواقع، انواع مختلفی مانند آلزایمر و زوال عقل ناشی از بیماری عروقی و زوال لوب پیشانی گیج گاهی وجود دارد، درک ما از این بیماری و روش های درمان آن پیشرفت کرد. همین موضوع درباره ی اختلال بی خوابی نیز صادق است.

داده های این پژوهش از ۲،۲۲۴ مشارکت کننده جمع آوری و سپس، با داده های گروه کنترل دیگر مقایسه شده است. داوطلبان حاضر در این پژوهش که نشانه های بی خوابی را خودشان گزارش کرده بودند، باید پرسشنامه هایی درباره ی صفات شخصیتی شان پر می کردند؛ زیرا پژوهشگران می دانند ویژگی های شخصیتی مختلف با ساختار و عملکرد مغز هر فرد ارتباط دارد.

افراد مبتلا به بی خوابی نوع ۱ بیشتر دچار ویژگی های استرسی و روان رنجوری و کم امیدی مبتلا بودند؛ درحالی که افراد گروه ۲ و ۳ دچار ویژگی های استرسی کمتر. باوجوداین، بیماران نوع ۲ به طور کلی مثبت تر و راضی تر از گروه ۳ بودند.

افراد متعلق به گروه های ۴ و ۵ به کمترین سطح استرس مبتلا بودند؛ اما افراد نوع ۴ اغلب بعد از تجربه ی اتفاقی استرس زا در زندگی شان، بیشتر از دیگران دچار بی خوابی های بلندمدت می شدند. این درحالی است که این ویژگی در افراد گروه ۵ مشاهده نمی شد.

در بررسی دوباره ای که ۵ سال بعد انجام شد، مشارکت کنندگان معمولا در همان گروه از بی خوابی قرار داشتند. درواقع، پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که احتمال باقی ماندن فرد در یکی از گروه های بی خوابی میانگین ۸۷ درصد است.

بی خوابی

در این پژوهش، عنوان شده آگاهی از صفات شخصیتی مربوط به هر شخص مبتلا به بی خوابی ممکن است به پزشکان در ارائه ی درمان هایی کمک کند که نتایج بهتری به دنبال داشته باشد. برای مثال، بیماران متعلق به گروه ۲ و ۴ بعد از مصرف داروی بنزودیازپین بیشترین بهبود را از خود نشان دادند. همچنین، بیماران متعلق به گروه ۲ به خوبی به رفتاردرمانی شناختی پاسخ دادند؛ درحالی که این موضوع درباره ی بیماران نوع ۴ صادق نبود.

آن طورکه پژوهشگران این مطالعه می گویند، تمام افراد مبتلا به انواع بی خوابی علائم یکسانی دارند، شاید به همین علت است که تلاش های گذشته ی پژوهشگران در گروه بندی اختلال کم خوابی به نتیجه نرسیده بود. درواقع، به نظر می رسد درنظرگرفتن تمام جوانب باعث می شود افراد بهتر تقسیم بندی شوند.

این مطالعه محدودیت هایی نیز دارد: ۱. افراد شرکت کننده در مطالعه علائم کم خوابی را گزارش کرده بودند و تشخیص بی خوابی به وسیله ی خودِ شخص همیشه به معنی تأیید به وسیله ی پزشک نبود؛ ۲. مشارکت در این پژوهش داوطلبانه بوده؛ یعنی افرادی که مایل بودند می توانستند پرسشنامه ها را پر کنند. بنابراین، نتایج این پژوهش ممکن است تعمیم دادنی به تمام افراد جامعه نباشد.

با وجود کاستی ها، این مطالعه ممکن است نگرش ما به اختلال بی خوابی را تغییر دهد و باعث ارائه ی روش های درمانی کارآمدتر در آینده شود. مطالعات قبلی نیز عوامل خطر ژنتیک مربوط به اختلال بی خوابی را بررسی کرده بودند؛ بنابراین، ترکیب نتایج این پژوهش ها می تواند به ارائه ی روش های درمانی شخصی شده بیشتر کمک کند.

تقریبا یک نفر از هر ده نفر به بی خوابی مزمن مبتلا هستند. بی خوابی یکی از عوامل بسیار مؤثر در بُروز افسردگی و دیگر بیماری های روانی است؛ ازاین رو، هر نوع پژوهشی که درباره ی این اختلال انجام شود، می تواند به ما در مبارزه با بی خوابی کمک کند.

پژوهشگران در جمع بندی پژوهششان می گویند:

گروه بندی بی خوابی می تواند راه را برای انجام مطالعات بیشتر با هدف بررسی روش های پیشگیری از افسردگی و نیز کاهش ناهمگونی مطالعات هموار کند و با کشف علل تعیین کننده ی ایجاد این اختلال، به توسعه ی روش های درمانی شخصی شده ی کارآمدتر برای درمان بی خوابی یاری رساند.همرسانی نوشتار: