شرط چند میلیون بشکه ای ایران برای اروپا

4 دیپلمات تایید کردند

خبرگزاری رویترز به نقل از چهار دیپلمات اروپایی ادعا کرده که ایران در نشست اخیرش با اتحادیه اروپا خواستار صادرات حداقل یک و نیم میلیون بشکه نفت در روز شده است.

  1. دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۸ ساعت ۲۲:۱۵ (۴ سال،۱۱ ماه قبل)
به گزارش فرانگر

این منابع "مطلع از مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا" رویترز مدعی شده اند که ایران برای ماندن توافق هسته ای بین المللی شرط کرده که صادرات نفتی اش حداقل یک و نیم میلیون بشکه در روز باشد. این چهار دیپلمات اروپایی مدعی شده اند که این مسئله در آخرین جلسه میان ایران و مقامات غربی –که محمدجواد ظریف نیز در آن حضور داشته– مطرح شده است اما به حالت مکتوب درنیامده است. همزمان با گذشت یک سال از زمان خروج آمریکا از برجام و تعلل اروپایی ها در انجام تعهداتشان، ایران هفته پیش اعلام کرد که قصد دارد اجرای دو مورد از تعهداتش در این توافق را متوقف کند و اروپا ۶۰ روز فرصت دارد تا برای حفظ توافق اقدامی مؤثر و عملی انجام دهد.
همرسانی نوشتار: