افزایش قیمت ۲۰ تا ۵۰ تومانی آهن

خرید تجار سنتی در اسفندماه و نگرانی از وضعیت قیمت ها باعث افزایش قیمت آهن شد.

  1. جمعه ۱۰ اسفند ۹۷ ساعت ۱۴:۰۵ (۴ سال،۱۲ ماه قبل)
آهن
به گزارش فرانگر

«حمید رضا رستگار» با اشاره به اینکه به دلیل توقف ساخت و ساز همچنان رکود در بازار خرید و فروش آهن حاکم است، اظهارداشت که به خاطر عرضه بیش از تقاضای کالا در بازار، ما شاهد رشد قیمت های زیادی در بازار نیستیم. وی با اعلام اینکه در اسفندماه تجار به صورت سنتی خریدهای سال آینده خود را انجام می دهند، افزود: همین امر باعث شده قیمت آهن ۲۰ تا ۵۰ تومان گران شود. رئیس اتحادیه فروشندگان آهن تصریح کرد که خریدهای سنتی تجار عاملی شده تا برخی از خریداران هم به دلیل نگرانی از وضعیت قیمت ها اقدام به خرید کنند. به گفته وی، در حال حاضر هر کیلو تیرآهن با قیمت ۴۵۰۰ تومان و میلگرد ۴۸۰۰ تومان مورد معامله قرار می گیرد. «رستگار» بر لزوم همفکری مسئولین با تشکل های تولیدی تأکید کرد و گفت: با این همفکری ها مدیریت تنظیم بازار و تصمیم گیری ها بسیار موفقیت آمیز خواهد بود.