شهادت دستیار سابق امبر هرد علیه او در دادگاه

«کتی جمیز» دستیار «امبر هرد» که بین سال های 2012 تا 2015 با او بوده است در دادگاه شهادت داد که هیچ گونه دعوا و مجادله و خشونت فیزیکی بین «امبر هرد» و «جانی دپ» ندیده است

  1. یکشنبه ۲۵ اسفند ۹۸ ساعت ۲۳:۵۰ (۴ سال،۴ ماه قبل)
امبر هرد
به گزارش فرانگر

(تیم ترجمه) چندی پیش ماجرای آزار و اذیت «جانی دپ» به دست همسر سابقش «امبر هرد» تیتر خبرها بود. این روزها دستیار سابق «امبر هرد»، ادعای او را دوباره تکذیب کرد. «کتی جمیز» دستیار «امبر هرد» که بین سال های 2012 تا 2015 با او بوده است در دادگاه شهادت داد که «امبر هرد» دارو مصرف می کرده و همیشه عصبی بوده و بر سر «جانی دپ» فریاد می کشیده ولی هیچ گونه دعوا و مجادله و خشونت فیزیکی بین آنها ندیده است. من اظهارات «امبر هرد» در خصوص اینکه «جانی دپ» او را مورد آزار و اذیت فیزیکی و روانی قرار داده است را رد می کنم. من هیچ گونه اثر خون مردگی، زخم و کبودکی در بدن «امبر هرد» ندیدم.


همرسانی نوشتار: