شکایت ستاره سینما از عیال سابقش + عکس

این بار نوبت جانی دپ است. او از همسر سابقش به دلیل افترا شکایت قضایی کرد. او در شکایت خود ادعا کرده که اتهام ضرب و شتم امبر هرد بخشی از یک "فریب برنامه ریزی شده" بود.

  1. یکشنبه ۱۲ اسفند ۹۷ ساعت ۲۲:۲۰ (۴ سال،۱۲ ماه قبل)
جانی دپ از همسر سابقش شکایت کرد
به گزارش فرانگر

براساس اسنادی بدست آمده از این شکایت جانی دپ از مقاله ایی است که امبر هرد در "واشینگتن پست" در ماه دسامبر نوشت.با وجودی که امبر هرد نامی در این یادداشت از جانی دپ به میان نیاورده بود اما وکیل جانی دپ می گوید:"مقاله بستگی به فرضیه اصلی دارد که خانم هرد قربانی خشونت خانگی بوده و آقای دپ خشونت خانگی علیه هرد انجام داده است."

تیم حقوقی جانی دپ اصرار دارند که اتهامات امبر هرد علیه جانی دپ پس از جدایی در سال ۲۰۱۶ یک فریب برنامه ریزی شده برای تبلیغ مثبت به نفع خود بود.
همرسانی نوشتار: