تغییر قیافه حدیث فولادوند با عینک دودی در هندوستان + عکس

  1. شنبه ۳۰ شهریور ۹۸ ساعت ۲۰:۳۵ (۴ سال،۵ ماه قبل)
حدیث فولادوند
به گزارش فرانگر

عکسی از حدیث فولادوند در هندوستان که به تازگی در صفحه شخصی اینستاگرام خود گذاشته است
همرسانی نوشتار: