مهراوه شریفی نیا عاشق شد + عکس

مهراوه شریفی نیا با انتشار عکسی در اینستاگرامش از ماجرای عاشق شدنش گفت.

  1. شنبه ۱۲ مرداد ۹۸ ساعت ۲۰:۵۰ (۴ سال،۸ ماه قبل)
بازیگران
به گزارش فرانگر
سوال:جمعه ی خود را چگونه گذراندید؟جواب:به نام خدا صبح حدود ساعت ده چشم های مان را باز کردیم و دیدیم کسالتِ خوابِ مزخرفِ شبِ قبل ادامه دارد، دوباره چشم های مان را بستیم و یکی دو ساعت در تخت غلت زدیم، بعد گوشی را برداشتیم و به گپ زدن با دوستان مان مشغول شدیم.یکی گفت تنهایی دق آور است و ما همچنان که می گفتیم تنهایی دق آور نیست به کابوس های دیشب فکر می کردیم.یکی گفت آدم ها قابل اعتماد نیستند و ما هم گفتیم بله آدم ها قابل اعتماد نیستند و باز به کابوس های دیشب فکر کردیم.گفتیم: باید برای هر انسان، سهمِ شیطان را در نظر بگیریم تا هرگز در مواجهه با اتفاقات غیرمترقبه منهدم نشویم. یکی گفت با در نظر گرفتنِ سهم شیطان دیگر نمی شود مجنون وار عاشق شد، همه ی کیف عاشق بودن به غرق شدن است، به اما و اگرها بی اندیشی دیگر سراپا شور نخواهی شد.ما گفتیم: بله همین طور است.پرسید: عاشق شدی؟ما گفتیم: بله.گفت: سراپا شور؟گفتیم: سراپا شور، عشق، جان... مجنون وار.گفت: چی شد؟گفتیم: نشد، عشق در وصال نمی گنجد، بگنجد هم در وصالی مانا نمی گنجد، عشق باید هجر داشته باشد تا عشق بماند.گفت:پشیمانی؟گفتیم: نه.گفت: از هجر متنفرم، یک بار عاشق شدم، عشقم در وصال گنجید و همه چیز عالی بود تا امروز که ناگهان از جایی، سایه ی شوم هجر ظاهر شده و من نمی توانم از پسش بربیایم، عشقِ با هجر را نمی خواهم. ما لبخند زدیم و گفتیم: همین که در جهان هنوز کسی وجود دارد که از نمایش دادنِ خودش به عنوانِ یک عاشق شکست خورده لذت نمی برد و دلش وصالِ مانای عشق را می خواهد عالیست.در دلِ مان از خدا خواستیم به او توان تحمل هجر را بدهد.از تخت دل کندیم، صورت مان را شستیم، مسواک زدیم و به فشارِ ضعیف آب فحش دادیم. چای دم کرده و اندک ماکارونیِ باقی مانده از چند روز قبل را نوش جان کردیم. لباس های کثیفِ هم رنگ را در ماشین لباسشویی انداخته، به سراغ ساز رفته و تمرینات امروز را شروع کردیم.مدت هاست دل مان می خواهد به سرعتِ اصلی قطعه ی محبوب مان برسیم، مدت هاست که تمرین می کنیم و تمرین نمی کنیم.این بار اما شاید با دفعات قبل فرق داشته باشد.شاید روزی همین جا اجرایی بی نقص به نمایش بگذاریم...شاید...روزی...پی نوشت:۱.وقتی ساعت ۵ بعدازظهر خسته و هلاک از محل کار به خانه برمی گردید حتما بر میل به خوابیدن غلبه کنید و از همان موقع تا ساعت ۸شب نخوابید!!! در غیر این صورت شب سخت و مزخرفی را پیش رو خواهید داشت!۲.از کله ام داره دود بلند می شه.
همرسانی نوشتار: