جدیدترین درخواست سید عباس صالحی از هنرمندان و نویسندگان

به یاری سیل زدگان بشتابید

سید عباس صالحی خواستار کمک هنرمندان و نویسندگان کشور به سیل زدگان شد.

  1. دوشنبه ۵ فروردین ۹۸ ساعت ۲۱:۲۵ (۵ سال قبل)
درخواست فوری وزیر فرهنگ از هنرمندان
به گزارش فرانگر

«سید عباس صالحی»، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در جدیدترین توئیت خود نوشت: هموطنان سیل زده در گلستان و مازندران منتظر یاری مان هستند، هنرمندان و نویسندگان کشور، پیشتازان این موج مردمی خواهند بود.