مادر جهانگیری در کنار پسرش + عکس

  1. شنبه ۷ اردیبهشت ۹۸ ساعت ۲۱:۱۵ (۵ سال قبل)
جهانگیری در کنار مادرش +عکس
به گزارش فرانگر

صفحه اینستاگرامی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور تصویری از ایشان در کنار مادرش را منتشر نمود و نوشت:

مثل هر ایرانی دیدار مادر جزء برنامه های نوروزم بود که امسال به دلیل مسائل کاری از این توفیق محروم بودم. خوشبختانه دیشب توانستم از میان انبوه مشکلات به دامانش در کرمان پناه ببرم. در هر سن و سالی که باشی دامان مادر پناهگاه هست و توان بخش. قدر مادران را بدانیم و از سرمایه وجودشان برای حل مسائل فردی و اجتماعی بهره بگیریم.  در این سفر غیر رسمی فرصتی هم دست داد تا از شهر بازدیدی داشته باشم و از نزدیک در جریان مسائل استان نیز قرار گیرم.همرسانی نوشتار: