ترمیم شگفت انگیز یک درخت کهنسال با چند آجر در تهران + عکس

  1. چهارشنبه ۱۴ فروردین ۹۸ ساعت ۲۳:۵۰ (۵ سال قبل)
درختی عجیب در کاخ گلستان تهران+عکس
به گزارش فرانگر

تصویر زیر مربوط به درختی در کاخ گلستان است که ظاهرا با آجر ترمیم شده.
همرسانی نوشتار: