۳ نفر از حفاران غیرمجاز برای یافتن گنج در نور جان باختند