احداث تونل نوری در خرمشهر خبر ساز شد + عکس

  1. دوشنبه ۸ مهر ۹۸ ساعت ۰۷:۴۵ (۲ ماه،۲ هفته قبل)
هزینه بنر بیشتر از تونل در آمده است+ عکس
به گزارش فرانگر

از افتتاح دیوار و سنگ فرش و آسفالت و تابلو برق و غیره رسیدیم به احداث تونل نوری که هزینه بنر بیشتر از خود تونل است.
همرسانی نوشتار: