اقدام خبر ساز فرمانده نیروی هوایی ارتش در سلف سربازان + عکس

  1. دوشنبه ۲۵ شهریور ۹۸ ساعت ۱۴:۴۵ (۸ ماه،۱ هفته قبل)
فرمانده نیروی هوایی ارتش در سلفِ سربازان+عکس
به گزارش فرانگر

امیر سرتیپ نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش ظهر روز یک شنبه زمان ناهار در کنار سربازان وظیفه پایگاه هوایی شیراز حضور یافت.