بچه پولدارهای عرب خیابان های لندن را به هم ریختند + عکس

شنبه شب ها برخی خیابان های مناطق کنزینگتون، چلسی و بلگریویا لندن به پیست رقابت لامبورگینی ها و مک لارن ها تبدیل می شود.

  1. سه شنبه ۲۲ مرداد ۹۸ ساعت ۲۱:۱۵ (۳ ماه،۳ هفته قبل)
خوشگذرانی شاهزاده های عرب
به گزارش فرانگر

رانندگان عمدتاً عرب با سرعت بسیار زیاد در خیابان ها ویراژ می دهند. خطر تصادف و صدای وحشتناک موتور این خودروها آسایش همسایگان را از بین برده است.