ویلای فوق اشرافی در شهریار با خاک یکسان شد

اینجا دوبی نبود + عکس

صبح روز پنجشنبه (۱۷ مرداد) با دستور قضایى و در راستاى تبصره دو ماده ١٠ قانون حفظ کاربری اراضی و زراعی و باغ‌ها یک باغ تالار غیرمجاز سى هزار مترى در شهریار تخریب شد.

  1. جمعه ۱۸ مرداد ۹۸ ساعت ۱۳:۱۶ (۴ ماه قبل)
تخریب باغ تالار غیرمجاز لاکچری در شهریار
به گزارش فرانگر

اراضى مربوط به این باغ تالار مجوز ساخت مرغدارى داشته، اما مالک به جاى مرغدارى اقدام به ساخت باغ تالار کرده است.

تخریب باغ تالار غیرمجاز لاکچری در شهریار

تخریب باغ تالار غیرمجاز لاکچری در شهریار

تخریب باغ تالار غیرمجاز لاکچری در شهریار

تخریب باغ تالار غیرمجاز لاکچری در شهریار

تخریب باغ تالار غیرمجاز لاکچری در شهریار

تخریب باغ تالار غیرمجاز لاکچری در شهریار

تخریب باغ تالار غیرمجاز لاکچری در شهریار

تخریب باغ تالار غیرمجاز لاکچری در شهریار

تخریب باغ تالار غیرمجاز لاکچری در شهریار

تخریب باغ تالار غیرمجاز لاکچری در شهریار

تخریب باغ تالار غیرمجاز لاکچری در شهریار

تخریب باغ تالار غیرمجاز لاکچری در شهریار

تخریب باغ تالار غیرمجاز لاکچری در شهریار

تخریب باغ تالار غیرمجاز لاکچری در شهریار

تخریب باغ تالار غیرمجاز لاکچری در شهریار

تخریب باغ تالار غیرمجاز لاکچری در شهریار

تخریب باغ تالار غیرمجاز لاکچری در شهریار

تخریب باغ تالار غیرمجاز لاکچری در شهریار
همرسانی نوشتار: