دانلود آهنگ های تیک تاکی

باید تا به حال پیش آمده باشد که آهنگی را در ویدیو های اینستاگرام، یوتیوب یا تیک تاک شنیده باشید اما هرچه به دنبال آن آهنگ می گردید نمی توانید آنرا پیدا کرده و دانلود کنید.

  1. چهارشنبه ۲۹ تیر ۱ ساعت ۰۹:۱۲ (۲ سال قبل)
deepmusix
به گزارش فرانگر

باید بدانید که شما تنها کسی نیستید که در چنین شرایطی قرار می گیرد چرا که سایت هایی همچون Deepmuzix برای بر آورده کردن این نیاز های شما به وجود آمده اند. اگر می خواهید آهنگ های وایرال و خاص را دانلود کنید و برای خود داشته باشید، به سایت deepmuzix مراجعه کرده و از دانلود این آهنگ ها به صورت یکجا لذت ببرید. در اینجا به چند نمونه از این آهنگ های خاص اشاده می کنیم:

آهنگ بی کلام Konvoy از Orheyn

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ Konvoy از Orheyn

آهنگ omg ازwhite gangster

دانلود آهنگ

O - O - O - O

Oh My God

O - O - O - O

Oh My God

O - O - O - O

Oh My God

O - O - O - O

Flaa

O - O - O - O

Oh My God

O - O - O - O

Oh My God

O - O - O - O

Oh My God

O - O - O - O

Oh My God

O - O - O - O.

Oh My, Oh Oh My.

Oh My God

Oh My, Oh Oh Oh.

O - O - O -O

Oh My God

O - O - O - O

Oh My God

O - O - O - O

Oh My God

O - O - O - O

...

Oh My, Oh Oh My.

Oh My God

Oh My, Oh Oh Oh.

دانلود آهنگ omg ازwhite gangster

آهنگ turn it upاز damien n-drix

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ turn it upاز damien n-drix

آهنگ Arceda از Duncan Laurence


Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh

آه-آه-آه، آه-آه، آه-آه

Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh

آه-آه-آه، آه-آه، آه-آه

A broken heart is all that's left

یک قلب شکسته تنها چیزی هست که باقی مانده

I'm still fixing all the cracks

من هنوز دارم تمام ترک ها را درست می کنم

Lost a couple of pieces when

دو تا از تکه هاشو گم کردم وقتی

I carried it, carried it, carried it home

وقتی من می بردمش ، می بردمش ، می بردمش خونه

I'm afraid of all I am

از چیزی که هستم میترسم

دانلود آهنگ Arcade از Duncan Laurence

My mind feels like a foreign land

ذهنم مثل یه سرزمین بیگانه میمونه

Silence ringing inside my head

صدای سکوت توی سرم میپیچه

Please, carry me, carry me, carry me home

لطفا،منو ببر ، منو ببر ، منو ببر خونه

I've spent all of the love I saved

همه عشقی که داشتم رو خرج (تو) کردم

We were always a losing game

همش این بازی رو میباختیم

Small-town boy in a big Arcade

یه پسر از یه شهر کوچیک توی بازی آرکید

I got addicted to a losing game

به این بازیی ک تهش میبازم، معتاد شدم

Ooh, ooh

اوووه اوووه

All I know, all I know

تمام چیزی که میدونم

Loving you is a losing game

عشق تو، یک بازیه ک باخت توش حتمیه

How many pennies in the slot?

چند تا پنی توی کیف پوله؟

Giving us up didn't take a lot

نا امید شدن از خودمون اینقدر بهاش زیاد نبود

I saw the end 'fore it begun

من این پایانو قبل شروعش دیدم

Still I carried, I carried, I carry on

با این وجود ادامه دادم، ادامه دادم، ادامه دادم

Ooh, ooh

اوووه اوووه

All I know, all I know

تمام چیزی که میدونم

Loving you is a losing game

عشق تو، یک بازیه ک باخت توش حتمیه

Ooh, ooh

اوووه اوووه

All I know, all I know

تمام چیزی که میدونم

متن آهنگ Arcade از Duncan Laurence

Loving you is a losing game

عشق تو، یک بازیه ک باخت توش حتمیه

I don't need your games, game over

من دیگه به بازیهات نیازی ندارم ، بازی تمومه

Get me off this rollercoaster

منو از این ترن هوایی پیاده کن

Ooh, ooh

اوووه اوووه

All I know, all I know

تمام چیزی که میدونم

Loving you is a losing game

عشق تو، یک بازیه ک باخت توش حتمیه

Ooh, ooh

اوووه اوووه

All I know, all I know

تمام چیزی که میدونم

Loving you is a losing game

عشق تو، یک بازیه ک باخت توش حتمیه

Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh

آه-آه-آه، آه-آه، آه-آه

Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh

آه-آه-آه، آه-آه، آه-آه

دانلود آهنگ Arceda از Duncan Laurence