مهارت چیست؟

مهارت توانایی انجام کاری است. ما مهارت ها را از طریق تجربیات در زندگی و کار توسعه می دهیم.

 1. یکشنبه ۱۹ دی ۰ ساعت ۱۱:۵۳ (۲ سال،۶ ماه قبل)
مهارت
به گزارش فرانگر

مهارت‌ها می‌توانند ساده باشند، مانند ساختن تخت، یا پیچیده‌تر مانند نواختن یک آلت موسیقی.

در محل کار از ترکیبی از مهارت های فنی و شخصی استفاده خواهید کرد.

مهارتهای فنی

مهارت های فنی مهارت های خاصی هستند که برای یک شغل مورد نیاز هستند. دو نوع مهارت فنی وجود دارد مهارت های فنی تخصصی و مهارت های فنی اولیه مهارت های فنی تخصصی برای انجام یک کار خاص است، مانند استفاده از چکش میخ برای ساختن خانه. نوع دوم مربوط به مهارت های فنی اولیه مانند داشتن گواهینامه رانندگی است.

مهارت های فنی تخصصی

نمونه هایی از مهارت های فنی تخصصی عبارتند از:

 • توانایی استفاده از یک برنامه کامپیوتری خاص
 • توانایی قرار دادن قطره در بازو
 • گواهینامه رانندگی سنگین
 • مهارت های فنی اولیه

مهارتهای محاسباتی

بیشتر مشاغل به شما نیاز دارند که مهارت های محاسباتی اولیه و توانایی یادگیری نحوه استفاده سریع از فناوری جدید را داشته باشید.

گواهینامه رانندگی

بسیاری از مشاغل مربوط به رانندگی هستند - نه فقط رانندگان اتوبوس یا تاکسی. ممکن است عصرها برای کار به ماشین نیاز داشته باشید.

مهارت های سواد و شمارش

سواد (توانایی خواندن و نوشتن) و حساب کردن (توانایی انجام محاسبات ساده و درک اعداد) دو مهارت اساسی هستند که کارفرمایان به آن نیاز دارند.

چگونه می توانم مهارت های فنی کسب کنم؟

مهارت های فنی معمولاً از طریق مطالعه، آموزش یا تجربه کاری آموخته می شوند.

مهارت های شخصی

این مهارت‌ها، ویژگی‌ها یا نگرش‌هایی هستند که شما به یک محل کار می‌آورید. گاهی اوقات آنها را مهارت های قابل انتقال یا مهارت های استخدامی می نامند زیرا مهارت هایی هستند که می توانند در بسیاری از انواع مشاغل مفید باشند.

نمونه هایی از مهارت های شخصی عبارتند از:

 • ایجاد انگیزه و هدایت افراد دیگر
 • داشتن چشم خوب برای جزئیات
 • برنامه ریزی و سازماندهی
 • حل مشکل

چگونه می توانم مهارت های شخصی کسب کنم؟

شما می توانید مهارت های شخصی را از مطالعه، آموزش، کار و تجربه کاری کسب کنید. شما همچنین می توانید این مهارت ها را در زندگی روزمره خود بیاموزید.

مهارت های شخصی را در زندگی روزمره خود توسعه دهید:

 • فعالیت های خانگی – بودجه بندی، مراقبت از کودکان، تعمیر وسایل نقلیه، نظافت.
 • کار داوطلبانه - جمع آوری کمک های مالی، فعالیت های اجتماعی، کار محیطی.
 • تفریح و سرگرمی - رهبری یک تیم ورزشی، ایجاد هنر، رسانه های اجتماعی.
 • فعالیت های آموزشی – انجام دوره های آنلاین یا دوره های عصرانه.