راهکارهای دورکاری در قرنطینه خانگی

تعادل زندگی کاری و شخصی در زمان قرنطینه خانگی حفظ شود

  1. چهارشنبه ۲۷ فروردین ۹۹ ساعت ۰۷:۳۰ (۴ سال،۲ ماه قبل)
بهداشت روان و قرنطینه خانگی
به گزارش فرانگر

(تیم ترجمه) اکنون که دنیا با شوک ناگهانی ویروس کرونا مواجه شده است، پزشکان و کادر درمان و حتی مسؤلین دولتی برای ریشه کن کردن این ویروس کشنده تنها قرنطینه خانگی و دورکاری را توصیه می کنند. در این شرایط، برخی از پزشکان و روان شناسان توصیه جدی بر سلامت و بهداشت روان دارند. ابتدا باید واقعیت را بپذیریم و محیط خانه و شرایط کار را اداره کنیم و تمام مسائل را تحت کنترل خود قرار دهیم و سبک جدید زندگی را بپذیریم. در ادامه به چند مورد از این توصیه ها اشاره می کنیم.

سعی کنید صبح زود از خواب بیدار شوید و لباس مناسب بپوشید و کار خود را شروع کنید. برای کارهای روزانه خود برنامه ریزی کنید. فضای کار را در خانه مشخص کنید و سعی کنید آن را دور از آشپزخانه انتخاب کنید. بهترین زمان برای کار بین ساعت 9 تا 12 صبح و 2 تا 6 عصر است. در این شرایط، اعضای خانواده هم باید بدانند که نباید مزاحم شما شوند. بعد از اتمام کار لباس خود را عوض کنید و راحتی بپوشید و مابقی ساعات را در کنار خانواده و فرزندانتان بگذرانید. ورزش را فراموش نکنید و خواب کافی داشته باشید. با انجام دادن این کارها به علاوه بر سلامت جسم به سلامت روان خود و اعضای خانواده نیز توجه کرده اید.