استانداردسازی نام سیستم های ایمنی و کمک راننده

  1. یکشنبه ۲۹ دی ۹۸ ساعت ۱۳:۰۳ (۴ سال،۵ ماه قبل)
استانداردسازی نام سیستم‌های ایمنی و کمک‌راننده
به گزارش فرانگر

پیشرفت سریع تکنولوژی در صنعت خودرو همه را انگشت به دهان کرده است. از آنجایی که سیستم های برقی اکثر عملکردهای خودرو را بر عهده می گیرند بنابراین آشنایی با عملکرد سیستم های ایمنی و کمک راننده بی شمار درون خودروها کمی گیج کننده خواهد بود. خودروسازان هم با نام گذاری متنوع سیستم های خود باعث بدتر شدن این وضعیت می شوند. هرچه باشد نام سیستم کاهش سرعت دینامیک برای هاچبک جدیدتان خیلی جذاب تر از ترمزهای برقی خواهد بود نه؟!

مشکل این است که فهم طیف وسیعی از سیستم های خودکار و مدرن کار مشکلی بوده و زمانی که شما درباره تکنولوژی هایی که کنترل خودرو را به دست می گیرند صحبت می کنید، رانندگان باید از عملکرد دقیق آن ها آگاهی پیدا کنند و این موضوع بسیار مهمی است.

کانسومر ریپورتز به دنبال ایجاد واژه های استانداردی برای سیستم های ایمنی و کمک راننده در خودروهای جدید است. تلاش های این موسسه با پشتیبانی دپارتمان حمل ونقل DOT همراه شده است.

استانداردسازی نام سیستم های ایمنی و کمک راننده

استانداردسازی نام سیستم های ایمنی و کمک راننده

استانداردسازی نام سیستم های ایمنی و کمک راننده

استانداردسازی نام سیستم های ایمنی و کمک راننده

کانسومر ریپورتز در خبر جدید خود به مطالعه ی AAA هم اشاره کرده که طی آن ۲۰ نام متفاوت برای تشریح یک سیستم استفاده شده است. موضوع بدتر اینکه یک خودروساز شاید سه یا چهار واژه متفاوت را برای توضیح سطوح مختلف یک سیستم بکار گیرد که باعث پیچیده تر شدن وضعیت می شود.

استانداردسازی نام سیستم های ایمنی و کمک راننده

استانداردسازی نام سیستم های ایمنی و کمک راننده

کانسومر ریپورتز با همکاری جی دی پاور، انجمن ملی ایمنی و AAA لیستی از ۱۹ نام ویژه برای سیستم های ایمنی و کمک راننده را تهیه کرده است. این نام ها در ۵ گروه اصلی دستیار کنترل رانندگی، هشدارهای برخورد، پیشگیری از برخورد، دستیار پارک و دیگر سیستم های دستیار راننده قرار می گیرند. برخی گروه ها مهم تر از گروه های دیگر بوده اما استانداردسازی نام هایی همچون هشدار نقاط کور، ترمز اضطراری خودکار و دوربین دید محیطی می تواند به فهم راحت آن ها کمک شایانی بکند.

تأییدیه DOT به معنی الزام خودروسازان در استفاده از این نام ها نخواهد بود چراکه قانونی دراین باره تصویب نشده است. در واقع هدف اصلی از این کار ایجاد واژه های استاندارد در تمامی جنبه های صنعت خودرو، از خود خودروسازان گرفته تا خبرنگاران خودرویی می باشد.

منبع consumerreports

برچسب هااخبار ایمنی
همرسانی نوشتار: