پلاک جلوی شورولت کوروت جدید چگونه نصب می شود؟!

  1. جمعه ۲۰ دی ۹۸ ساعت ۱۳:۱۵ (۴ سال،۶ ماه قبل)
پلاک جلوی شورولت کوروت جدید چگونه نصب می‌شود؟!
به گزارش فرانگر

پس از تأخیری کوتاه به خاطر اعتصابات کارگری، تولید شورولت کوروت ۲۰۲۰ تقریباً در حال آغاز است. خط مونتاژ این خودرو در بولینگ گرین از ماه فوریه کار خود را شروع می کند و بنابراین زمان روبرو شدن با یک حقیقت نه چندان جالب درباره سوپرکارهایی مثل کوروت فرا رسیده است! دماغه ی تیز کوروت باعث شده برخی افراد درباره چگونگی نصب پلاک جلو روی این خودرو سؤالاتی داشته باشند و از آنجایی که در اکثر ایالت های آمریکا نصب پلاک جلو اجباری است بنابراین این سؤال اهمیت ویژه ای پیدا کرده است.

برای پاسخ دادن به این سؤالات مهم و واضح، شورولت چنین موضوعی را در نظر گرفته است. پست جدید کوروت بلاگر نشان دهنده ی محل پلاک جلوست که در واقع زیر لبه بالایی بخش جلویی خودرو جای گرفته است. در این بخش یک نگهدارنده پلاک وجود دارد که با کلیت بخش جلوی خودرو هماهنگ است.

پلاک جلوی شورولت کوروت جدید چگونه نصب می شود؟!

وقتی این نگهدارنده را باز کنید نقاط نصب آماده برای پلاک را خواهید دید که با بخش گوشه دار کوروت جدید همخوانی زیادی ندارد و پلاک باید کمی به سمت وسط سپر متمایل شود. پس از آن است که با اندکی بازی کردن پلاک شاهد نصب و سفت شدن آن در جای خود خواهید بود. صادقانه باید گفت نصب پلاک در این بخش خیلی هم بد به نظر نمی رسد.

پلاک جلوی شورولت کوروت جدید چگونه نصب می شود؟!

اما شاید برخی افراد بگویند پلاک از برخی زوایا خیلی خوانا نیست و البته حق هم دارند. در برخی ایالت ها قوانین بسیار خاص و انگشت شماری برای قرار گیری پلاک در ارتفاعی بالاتر وجود دارد ولی کوروت بلاگر گفته که محل های ضروری برای نصب پلاک در بخش بالایی لبه جلو هم تدارک دیده شده است. البته حدس می زنیم اکثر خریداران کوروت جدید همین محل نرمال پلاک را ترجیح دهند.

پلاک جلوی شورولت کوروت جدید چگونه نصب می شود؟!

همه به شدت منتظر حضور کوروت جدید در خیابان ها هستند و مهم نیست که پلاک آن کجا نصب می شود!

برچسب هااخبار جدید شورولت کوروت
همرسانی نوشتار: