سخت تر شدن تست های تصادف IIHS در سال ۲۰۲۰

  1. پنجشنبه ۱۲ دی ۹۸ ساعت ۱۵:۰۲ (۴ سال،۶ ماه قبل)
سخت‌تر شدن تست‌های تصادف IIHS در سال 2020
به گزارش فرانگر

موسسه بیمه ایمنی بزرگراهی IIHS یک بار دیگر قوانین خود را تغییر داد و بازی را برای خودروسازان سخت تر نمود.

به منظور دست یابی به حداکثر رتبه ایمنی این موسسه که همان Top Safety Pick+ می باشد، خودروها باید استاندارد یا رتبه “خوب” و یا “قابل قبول” را در بخش چراغ های جلو کسب کنند. از میان ۲۲۴ خودرویی که در سال ۲۰۱۶ بررسی شده، تنها ۳ خودرو توانستند رتبه خوب را کسب کنند و ۳۶ خودروی دیگر نیز امتیاز قابل قبول را به دست آوردند. IIHS در سال ۲۰۱۹ تعداد ۴۶۵ خودرو را بررسی کرده و ۶۸ خودرو امتیاز خوب و ۱۰۳ خودرو نیز رتبه ایمنی قابل قبول را برای چراغ های جلو کسب کردند. این امر نشان می دهد که خودروسازان به یافته های ایمنی این موسسه توجه کرده اند.

سخت تر شدن تست های تصادف IIHS در سال 2020

سخت تر شدن تست های تصادف IIHS در سال 2020

سخت تر شدن تست های تصادف IIHS در سال 2020

تعداد کشته های عابران پیاده در آمریکا به بیشترین حد خود در حدود ۲۵ سال اخیر رسیده و IIHS برای حل این مشکل رتبه بندی پیشگیری از تصادف عابران پیاده را معرفی کرده است. این تست جدید به تست خودرو به خودرو پیوسته و خودروی موردبحث در سه سناریو و هر بار با دو سرعت انجام می شود. تکمیل کننده تست ها نیز اورلپ کوچک سمت سرنشین خواهد بود که باید رتبه خوب را به دست آورد تا تست را به صورت موفقیت آمیز پشت سر گذاشت.

سخت تر شدن تست های تصادف IIHS در سال 2020

سخت تر شدن تست های تصادف IIHS در سال 2020

سخت تر شدن تست های تصادف IIHS در سال 2020

دیوید زابی مدیر تحقیق ارشد IIHS گفته است: “همان گونه که تقریباً هر ساله انجام می دهیم، امسال نیز تست ها را کمی سخت تر کرده ایم. امیدواریم این تغییرات خودروسازان را به توقف استفاده از چراغ های جلوی نامناسب تشویق کرده و آن ها از تکنولوژی هایی که می توانند به ایمنی عابران پیاده کمک کنند استفاده نمایند.”

برچسب ها۲۰۲۰ اخبار ایمنی تست تصادف
همرسانی نوشتار: