فراری: طراحی یک سوپرکار برای “بانوان” اشتباه خواهد بود!

  1. چهارشنبه ۴ دی ۹۸ ساعت ۱۳:۰۴ (۴ سال،۵ ماه قبل)
فراری: طراحی یک سوپرکار برای “بانوان” اشتباه خواهد بود!
به گزارش فرانگر

فراری می گوید طراحی یک خودروی اسپورت برای بانوان “اشتباه” خواهد بود زیرا مشتریان خانم کنونی، دیگر خواهان یک فراری زنانه ی دیگر نیستند بلکه می خواهند پرفورمنس و طراحی گیرای این برند را تجربه کنند.

انریکو گالیرا، مدیر بازاریابی فراری می گوید:

ما می دانیم که تعداد زیادی از بانوان وجود دارند که به دنبال راندن یک فراری هستند. موضوع مهمی که فهمیده ایم این است که آن ها خواهان فراری برای بانوان نیستند.

او اضافه می کند:

خانمی که خواهان یک خودروی اسپورت است در واقع می خواهد یک خودروی اسپورت را براند… این اشتباه است که شرکت های خودروسازی به دنبال طراحی یک خودروی اسپورت برای بانوان باشند. من خودرویی را طراحی می کنم که احساس برانگیز باشد و مردان و زنان دقیقاً همان نیاز خود را در آن ببینند.

فراری: طراحی یک سوپرکار برای “بانوان” اشتباه خواهد بود!

فراری: طراحی یک سوپرکار برای “بانوان” اشتباه خواهد بود!

فراری: طراحی یک سوپرکار برای “بانوان” اشتباه خواهد بود!


فراری همچنین نگران است که یک خودروی اسپورت برای بانوان به تصویر ذهنی اش نزد مشتریان مرد آسیب برساند. مشتریان مرد بزرگ ترین پایه ی مشتریان این خودروساز را تشکیل می دهند.

مدیر فراری این گونه اظهارات خود را پی می گیرد:

فراری: طراحی یک سوپرکار برای “بانوان” اشتباه خواهد بود!

اگر شما یک خودروی اسپورت برای بانوان بسازید – من درباره خودرویی رده میانی صحبت نمی کنم، شاید اوضاع آن متفاوت باشد – و قدرت و ابهت آن کمتر از سایر محصولات فراری باشد آنگاه هیچ مردی آن را نخواهد خرید. آن ها خودروی بانوان را نمی خرند؛ و بانوان هم آن را نخواهند خرید زیرا چرا باید با آن ها به صورت تبعیض آمیز رفتار شود؟ چرا آن ها باید خودروی ضعیف تری را بخرند؟

اما این به معنی لذت نبردن فراری از تعداد مشتریان خانم نیست. در واقع این برند ایتالیایی شاهد افزایش سهم بانوان از خرید محصولات خود بوده و این موضوع با مدل های خاصی ارتباطی ندارد بلکه به دلیل فعالیت هایی است که در چند سال اخیر انجام داده است.

مدیر فراری می گوید:

فراری: طراحی یک سوپرکار برای “بانوان” اشتباه خواهد بود!

تمامی فعالیت هایی که در سراسر دنیا انجام داده ایم به گونه ای بوده که شما می توانید از محیط لذت برده، غذای خوبی داشته باشید، در رستوران های لوکس حضور یابید و… به همین خاطر فاصله بین برند و مشتریان خانم کم شده است.

خودروی جدید و ظریف تر روما قطعاً باعث می شود مشتریان خانم بیشتری به سمت نمایندگی های فراری حرکت کنند. البته مدیر فراری سریعاً می گوید این خودروی جدید هم به دنبال مشتریان مرد و هم مشتریان زن است.

گالیرا گفته است:

فراری: طراحی یک سوپرکار برای “بانوان” اشتباه خواهد بود!

فراری روما از نظر پرفورمنس یک فراری خالص است و همه می توانند آن را برانند؛ اما طراحی آن خشونت کمتری داشته و ظریف تر است و به همین خاطر ریسک محبوبیت کمتر بین آقایان یا خانم ها را از بین برده است.همرسانی نوشتار: