تولید فولکس واگن ID.۳ علیرغم “مشکلات نرم افزاری بزرگ”

  1. سه شنبه ۳ دی ۹۸ ساعت ۰۷:۰۵ (۳ سال،۱۱ ماه قبل)
تولید فولکس‌واگن ID.3 علیرغم “مشکلات نرم‌افزاری بزرگ”
به گزارش فرانگر

برخی رسانه ها ادعا کرده اند فولکس واگن علیرغم وجود مشکلات نرم افزاری بزرگ و جدی اقدام به تولید هاچبک الکتریکی ID.۳ خواهد کرد.

مجله Manager هیچ اشاره ای به مشکلات نرم افزاری بزرگ این خودرو نکرده اما گفته که فولکس واگن با علم کامل به این مشکلات حدود ۱۰ هزار دستگاه از خودروی موردبحث را تولید خواهد کرد. فولکس پس از تولید ID.۳ آن ها را تا بهار سال ۲۰۲۰ در تأسیساتی بزرگ پارک خواهد کرد و سپس تیم هایی با دستگاه های مخصوص شروع به تعمیر دستی هر خودرو خواهند کرد.

هم زمان با تعمیر این خودرو، تولید ID.۳ ادامه خواهد یافت. زمانی که تولید ۱۰ هزار دستگاه بعدی کامل شد، همان تغییرات نرم افزاری را دریافت خواهند کرد که البته این کار با روش ساده تر به روزرسانی از راه دور صورت خواهد گرفت.

تولید فولکس واگن ID.3 علیرغم “مشکلات نرم افزاری بزرگ”

فولکس واگن در نمایشگاه سپتامبر امسال بود که ID.۳ را رونمایی کرد و حدود ۳۵ هزار مشتری بالقوه از سراسر دنیا نیز سپرده ی قابل بازگشت را برای رزرو خرید این خودرو پرداخت کرده اند.

تولید فولکس واگن ID.3 علیرغم “مشکلات نرم افزاری بزرگ”

تولید فولکس واگن ID.3 علیرغم “مشکلات نرم افزاری بزرگ”

تولید فولکس واگن ID.3 علیرغم “مشکلات نرم افزاری بزرگ”

تولید فولکس واگن ID.3 علیرغم “مشکلات نرم افزاری بزرگ”


فولکس واگن در ابتدا تعداد 30 هزار دستگاه از مدل سفارشی ID.3 فرست ادیشن تولید خواهد کرد. این خودروی الکتریکی با سه مجموعه باتری در دسترس است که اولی از نوع 45 کیلووات ساعتی با برد 330 کیلومتری، مدل رده میانی مجهز به باتری 58 کیلووات ساعتی و برد بیش از 420 کیلومتری و نسخه سوم با باتری 77 کیلووات ساعتی و محدوده حرکتی 550 کیلومتری می باشد.همرسانی نوشتار: