کاهش ظرفیت باتری یک خودروی الکتریکی در سال چقدر است؟!

  1. چهارشنبه ۲۷ آذر ۹۸ ساعت ۱۴:۰۲ (۴ سال،۷ ماه قبل)
کاهش ظرفیت باتری یک خودروی الکتریکی در سال چقدر است؟!
به گزارش فرانگر

کمپانی Geotab داده هایی درباره کاهش ظرفیت باتری خودروهای الکتریکی با گذشت زمان را منتشر کرده است.

Geotab از داده ها ۶۳۰۰ خودروی مربوط به مصرف کنندگان شخصی و ناوگانی در سراسر جهان استفاده کرده و فهمیده که باتری خودروهای الکتریکی بطور متوسط در هر سال حدود ۲.۳ درصد از ظرفیت خود را از دست می دهند. این کمپانی می گوید با این روند اکثر باتری ها فراتر از عمر مفید خودروها کاربردی خواهند بود.

این مطالعه نشان می دهد که روش خنک یا گرم شدن مجموعه باتری توسط هوا یا مایع می تواند روی طول عمر آن تأثیر بگذارد. در یک مقایسه، ظرفیت باتری تسلا مدل S سال ۲۰۱۵ در هر سال بطور متوسط ۲.۳ درصد کاهش یافته درحالی که ظرفیت باتری نیسان لیف ۲۰۱۵ کاهش متوسط ۴.۲ درصدی در سال را نشان داده است. تسلا از سیستم خنک کنندگی مایع استفاده کرده درحالی که نیسان از سیستم هوا خنک استفاده می کند.

کاهش ظرفیت باتری یک خودروی الکتریکی در سال چقدر است؟!

Geotab می گوید تخریب باتری خطی نیست و به همین خاطر کاهش آهسته در طول سالیان آتی می تواند با یک کاهش شدید همراه باشد. همچنین تعدادی از مالکان خودروهای تسلا گفته اند با به روزرسانی از راه دوری که تسلا برای محافظت از باتری ها منتشر کرده، شارژ باتری خودرو سریع تر خالی شده است.

کاهش ظرفیت باتری یک خودروی الکتریکی در سال چقدر است؟!

موضوع جالب اینکه داده ها نشان می دهند خودروهای الکتریکی که به صورت متعدد مورداستفاده قرار می گیرند هیچ افت ظرفیت بیشتری در مقایسه با خودروهایی که معمولاً رانده نشده یا شارژ نمی شوند نشان نمی دهند. البته محلی که خودرو استفاده می شود نیز یکی از عوامل طول عمر باتری محسوب می شود. خودروهایی که در هواهای گرم رانده می شوند سریع تر از مکان هایی با هوای سرد با کاهش ظرفیت باتری مواجه می شوند. شارژ پشت سرهم و زود باتری نیز کاهش ظرفیت باتری را سرعت می بخشد.

کاهش ظرفیت باتری یک خودروی الکتریکی در سال چقدر است؟!

کاهش ظرفیت باتری یک خودروی الکتریکی در سال چقدر است؟!
همرسانی نوشتار: