مقایسه میزان علاقه اروپایی ها، چینی ها و آمریکایی ها به تکنولوژی الکتریکی و خودران

  1. چهارشنبه ۲۰ آذر ۹۸ ساعت ۱۶:۰۱ (۴ سال،۷ ماه قبل)
مقایسه میزان علاقه اروپایی‌ها، چینی‌ها و آمریکایی‌ها به تکنولوژی الکتریکی و خودران
به گزارش فرانگر

نظرسنجی جدید انجام شده نشان می دهد مصرف کنندگان چینی و اروپایی در مقایسه با آمریکایی ها استقبال بیشتری از خودروهای الکتریکی و خودران به عمل می آورند.

این نظرسنجی توسط شرکت مشاوره ای OC&C انجام شده و نشان می دهد که ۹۰ درصد پاسخ دهندگان چینی احتمالاً یا قطعاً یک خودروی الکتریکی را خواهند خرید. در آلمان، فرانسه و بریتانیا تعداد ۶۴ تا ۷۷ درصد پاسخ دهندگان گفته اند که خرید یک خودروی الکتریکی را در نظر خواهند داشت ولی حدود نیمی از آمریکایی ها اعلام کرده اند خودروی بعدی آن ها از نوع الکتریکی خواهد بود.

همچنین حداقل ۹۰ درصد چینی ها اظهار داشته اند از راه حل های حمل ونقل کاملاً اشتراکی استقبال می کنند درحالی که اکثر پاسخ دهندگان اروپایی و آمریکایی به حفظ مالکیت شخصی خودروهای خود علاقه نشان داده اند. شرکت کنندگان اروپایی و آمریکایی این نظرسنجی می گویند مالکیت یک خودرو نماد مهمی بوده و اینکه شما خودروی خودتان را داشته باشید راحت تر و قابل اطمینان تر از استفاده از سرویس اشتراک خودرویی است.

مقایسه میزان علاقه اروپایی ها، چینی ها و آمریکایی ها به تکنولوژی الکتریکی و خودران

همین داستان درباره تکنولوژی های خودران هم صدق می کند. حدود یک سوم مصرف کنندگان غربی اظهار می کنند به خودروهای خودران بی اعتماد هستند درحالی که این عدد بین چینی ها تنها ۴ درصد است.

مقایسه میزان علاقه اروپایی ها، چینی ها و آمریکایی ها به تکنولوژی الکتریکی و خودران

نظرسنجی شرکت یاد شده از بین ۲ هزار نفر و بین مارس تا آوریل ۲۰۱۹ و به صورت آنلاین انجام شده است.

مقایسه میزان علاقه اروپایی ها، چینی ها و آمریکایی ها به تکنولوژی الکتریکی و خودران

این اولین باری نیست که مصرف کنندگان بی اعتمادی خود به خودروهای خودران را ابراز کرده اند. اوایل سال جاری هم نظرسنجی دیگری نشان داد ۷۱ درصد افراد سؤال شونده گفته اند از حضور در خودروی کاملاً خودران می ترسند. چرا غربی ها آماده ی کنار گذاشتن خودروهای خود نیستند؟! شما چطور؟ آیا حاضرید فرمان خودرو را به سیستم رانندگی خودکار بسپارید؟

مقایسه میزان علاقه اروپایی ها، چینی ها و آمریکایی ها به تکنولوژی الکتریکی و خودران
همرسانی نوشتار: