شوک بنزینی و رفتار بازار خودرو

  1. دوشنبه ۲۷ آبان ۹۸ ساعت ۱۰:۱۰ (۴ سال،۷ ماه قبل)
شوک بنزینی و رفتار بازار خودرو
به گزارش فرانگر

سرانجام بنزین در کشور ما دوباره سهمیه بندی و البته گران شد. موضوعی که بارها دولت آن را انکار می کرد و حتی سهمیه بندی احتمالی را با شیب ملایم، به تدریج و همراه با اطلاع قبلی به مردم می دانست اما در نهایت هیچ کدام از این موارد رعایت نشد تا این بار، این تغییرات همچون شوکی عظیم به مردم وارد شوند.

آیا افزایش قیمت سوخت به صلاح است؟دو دسته نظرات کارشناسی موافق و مخالف این موضوع وجود دارد. طبیعی است که موافقان از کاهش مصرف سوخت، صرفه جویی اقتصادی، کاهش قاچاق سوخت، رفع موضعی مشکلات تولید بنزین در پالایشگاهها و احتمالا کاهش آلودگی و ترافیک به عنوان عمده دلایل موافقت خود از از افزایش نرخ سوخت یاد نمایند. مخالفان با توجه به مشکلات اقتصادی فعلی و وضعیت معیشتی سخت مردم، یارانه سوخت را وظیفه دولت برای تثبیت حداقل های زندگی مردم و جلوگیری از تورم و افزایش قیمت ها می دانند. با افزایش قیمت سوخت به طور منطقی شاهد افزایش بسیاری از قیمت های وابسته به حمل و نقل خواهیم بود. سفرهای تفریحی و توریستی نیز کاهش خواهد یافت و تاثیر مستقیم و غیر مستقیم گرانی حمل و نقل به زودی روی خود را نمایان خواهد ساخت.

کارت سوخت: آزمون و خطای دوبارهوزارت نفت، در ابتدای دولت فعلی طرح پرهزینه و البته ساختاریافته کارت سوخت را که برای پیشگیری از قاچاق سوخت اجرایی شده بود به طور کامل کنار گذاشت و از این راه کمک فراوانی به احیای قاچاق سوخت به کشورهای همسایه و از دست رفتن ثروت ملی نمود. اکنون که این طرح مجددا بازگشته باید با مسببان زیان های ملی کلان و تصمیصم گیران این حوزه نیز برخورد شود تا بیش از این مردم را با اقدامات غیر کارشناسی و یا احتمالا با شائبه سودهای شخصی آزار ندهند.

رفتار بازار خودروبا توجه به اینکه قیمت سوخت گاز (CNG) ثابت مانده و بنابراین فاصله آن با نرخ بنزین بیش از پیش شده، پیش بینی می شود تقاضا برای استفاده از این خودروها نیز افزایش یابد. با توجه به رخداد بنزینی و شرایط خاص تولید خودرو در کشور (افت تیراژ به دلیل اتفاقات ناشی از تحریم) و همچنین اوضاع ناپایدار معاملات خودرو، می توان سناریو های مختلفی را در مورد آینده بازار خودروی کشور (پس از سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین) پیش بینی کرد.سناریوی نخست، افزایش قیمت خودروهای کم مصرف و احتمال کاهش قیمت پرمصرف ها است و سناریوی دوم نیز به رشد قیمت خودروهای دوگانه سوز مربوط می شود. این دو سناریو البته می تواند توامان نیز رخ بدهد، به نحوی که کم مصرف ها و دوگانه سوزها همزمان با یکدیگر افزایش تقاضا و قیمت را تجربه کنند.در نهایت سناریوی سوم نیز اثرپذیری اندک بازار خودرو از ماجرای بنزین است، به نحوی که طبق آن، منحنی تقاضا و قیمت چندان متاثر از سهمیه بندی و افزایش نرخ بنزین نخواهد شد.در تجربه قبلی سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین نیز دوگانه سوزها با اقبال عمومی مواجه شدند، هرچند در ادامه به دلیل مشکلات و چالش هایی مانند کمبود جایگاه های سوخت گاز و پراکندگی نامناسب در سطح کشور و همچنین مشکلات فنی این خودروها، استقبال از آنها کاهش یافت. اتفاقا مساله ای که از احتمال رخ دادن سناریوی دوم در سطحی وسیع می کاهد، همین مشکلات هستند. در حال حاضر هنوز هم جایگاه های سوخت گاز از تعداد و پراکندگی لازم برخوردار نیستند و مشکلات فنی دوگانه سوزها نیز تقریبا سرجایشان است، بنابراین این مسائل می تواند مانعی باشد برای به اجرا درآمدن سناریوی دوم. هرچه هست، اگر قرار بر افزایش تقاضا برای دوگانه سوزها باشد، قیمت آنها به خصوص در مقایسه با مدل های بنزینی بالا خواهد رفت، مخصوصا اینکه تیراژشان بسیار افت کرده است. طبعا اگر خودروسازان نتوانند تولید دوگانه سوزها را با تقاضای احتمالی تطبیق دهند، افزایش قیمت بیشتری در بازار این محصولات رخ خواهد داد.
همرسانی نوشتار: