محصول الکتریکی و جدید فولکس برای بازار چین

  1. دوشنبه ۲۰ آبان ۹۸ ساعت ۰۷:۰۲ (۴ سال،۷ ماه قبل)
محصول الکتریکی و جدید فولکس برای بازار چین
به گزارش فرانگر

یک سال پس از آغاز عملیات ساخت، کارخانه آنتینگ سایک فولکس واگن در شانگهای چین کامل شده است.

این کارخانه که به منظور تولید خودروهای الکتریکی شکل گرفته بر پایه پلتفرم MEB ساخته شده از اکتبر سال ۲۰۲۰ کاملاً عملیاتی خواهد شد. با این وجود پیش تولید این کارخانه قبلاً آغاز شده و اولین محصول آن نیز فولکس واگن ID مخصوص بازار چین است.

مدیرعامل گروه فولکس واگن چین می گوید:

محصول الکتریکی و جدید فولکس برای بازار چین

تنها ۱۲ ماه طول کشید تا این کارخانه ساخته شود. به همکاران خود در آنتینگ که آماده ی تولید اولین مدل از فولکس واگن ID بازار چین می شوند تبریک می گوییم. ما به ارائه خودروهای الکتریکی شتاب خواهیم بخشید زیرا انتظار داریم بازار خودروهای الکتریکی بیش از پیش گسترش یابد.

محصول الکتریکی و جدید فولکس برای بازار چین

محصول الکتریکی و جدید فولکس برای بازار چین


کارخانه آنتینگ نقش کلیدی در استراتژی حمل ونقل الکتریکی فولکس واگن بازی می کند. این کارخانه ظرفیت تولید سالانه 300 هزار دستگاه خودرو را داشته و در این مکان دیگر خودروهای گروه فولکس واگن که از پلتفرم MEB استفاده می کنند هم تولید خواهند شد. تولید محلی فولکس در چین شامل 15 خودروی الکتریکی تا سال 2025 خواهد بود که برخی از آن ها در کارخانه فاو فولکس واگن در فوشان روی خط تولید خواهند رفت. این دو کارخانه در مجموع ظرفیت تولید سالانه 600 هزار دستگاهی خواهند داشت.

به همین منوال تولید هاچبک الکتریکی ID.۳ نیز در آلمان شروع شده است. فولکس واگن تخمین می زند در سال ۲۰۲۰ تعداد ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی الکتریکی در این کارخانه تولید کند و یک سال بعد هم ظرفیت را به ۳۳۰ هزار دستگاه برساند.

محصول الکتریکی و جدید فولکس برای بازار چین
همرسانی نوشتار: