خارج کردن یک سوسک و تخم هایش از گوش مرد جوان + عکس

پزشک با انبر سوسک ماده و تخم هایش را از داخل گوش مرد چینی خارج کرد که باعث صدمات شدیدی شده است.

  1. جمعه ۱۷ آبان ۹۸ ساعت ۰۸:۱۰ (۴ سال،۸ ماه قبل)
سوسک حمام
به گزارش فرانگر

(تیم ترجمه) آقای «الوی» 24 ساله به دلیل مشکلی که در سر و گوش سمت راستش داشت به بیمارستان مراجعه کرد. او گفت که اعضای خانواده اش با انداختن نور در گوش وی یک سوسک بزرگ را مشاهده کردند. 

دکتر ژانگ متخصص گوش و حلق و بینی اظهار داشت که این سوسک ماده (گونه ی بلاتای آلمانی) داخل گوش «الوی» تخم های زیادی گذاشته که باعث عوارض شدیدی برای وی شده است. او با انبر سوسک و تخم ها را از گوش وی خارج کرد.

رییس بیمارستان به رسانه محلی گفت که الوی عادت داشته که  پاکت ته مانده غذاها را در کنار تخت خوابش بگذارد که این کارش باعث جذب سوسک های مزاحم به سوی او می شد.

او همچنین توصیه کرد که مسولین بهداشت باید از ظهور و گسترش این سوسک ها جلوگیری کنند. آنها فاضلاب ها و آبراه ها را ضدعفونی کنند و همچنین باید برای پنجره ها از توری استفاده کنند.


همرسانی نوشتار: