ترامپ در برابر خودروسازان اروپایی نرم می شود؟!

  1. چهارشنبه ۱۵ آبان ۹۸ ساعت ۰۹:۰۲ (۴ سال،۸ ماه قبل)
ترامپ در برابر خودروسازان اروپایی نرم می‌شود؟!
به گزارش فرانگر

پس از انجام گفت وگوهای خوب با خودروسازان اروپایی، ژاپنی و کره ای، ظاهراً دولت ترامپ تعرفه های مشهور و جنجالی خود را روی خودروهای وارداتی از اتحادیه اروپا وضع نخواهد کرد.

در ماه می بود که کاخ سفید با تأخیر ۶ ماهه برای وضع تعرفه های جدید روی خودروهای وارداتی از اتحادیه اروپا موافقت کرد. البته درحالی که ژاپنی ها با آمریکایی ها برای دوری از وضع چنین تعرفه هایی به توافقی دست یافتند اما اتحادیه اروپا هنوز نتوانسته با ترامپ بر سر این موضوع به توافق برسد.

وزیر تجارت آمریکا گفته است:

ترامپ در برابر خودروسازان اروپایی نرم می شود؟!

امیدواریم گفت وگوهای ما با خودروسازان درباره سرمایه گذاری آن ها نتیجه بخش بوده و نیازی به وضع تعرفه های جدید نباشد.

او ادامه می دهد:

ما گفت وگوهای بسیار خوبی با دوستان اروپایی، ژاپنی و کره ای داشتیم و این شرکت ها بخش اعظم خودروها را تولید می کنند.

کره جنوبی نیز از وضع تعرفه ها روی محصولات خود مستثنا شده است. این کار پس از گفت وگوهای دو کشور و دست یابی به توافقنامه تجارت آزاد کره عملی شده است.

محصولات تولیدی در اتحادیه اروپا خطری برای امنیت ملی آمریکا در پی نداشته و بنابراین خودروهای وارداتی از این اتحادیه نیز باید از وضع تعرفه در امان بمانند. البته آمریکا قبلاً تعرفه هایی روی فولاد و آلومینیوم وارداتی از اتحادیه اروپا وضع کرده است.

ترامپ در برابر خودروسازان اروپایی نرم می شود؟!

سال پیش بود که ترامپ پیشنهاد اتحادیه اروپا برای حذف تعرفه ها رو رد کرد و گفت که این پیشنهادها به حد کافی خوب نبوده اند. او سپس اتحادیه اروپا را با چین مقایسه کرد و گفت: “اتحادیه اروپا هم تقریباً به اندازه چین بد بوده و تنها کوچک تر است.”

ترامپ در برابر خودروسازان اروپایی نرم می شود؟!
همرسانی نوشتار: