معرفی سومین نسل سقف خورشیدی تسلا

  1. سه شنبه ۷ آبان ۹۸ ساعت ۰۸:۱۵ (۴ سال،۷ ماه قبل)
معرفی سومین نسل سقف خورشیدی تسلا
به گزارش فرانگر

تسلا سومین نسل از پانل های سقف خورشیدی خود برای خانه های مسکونی را معرفی کرد. این شرکت برنامه های مفصلی برای آغاز نصب آن ها در هفته های پیش رو دارد.

سقف خورشیدی V۳ تسلا جدیدترین نسخه از پانل سقف خورشیدی است که اولین بار حدود سه سال پیش به صورت مفهومی معرفی شده بود. تاکنون تنها نصب آزمایشی نسخه های اول و دوم این پانل ها تکمیل شده است. ایلان ماسک معتقد است نسخه سوم سرانجام برای آینده ای بزرگ آماده خواهد شد.

البته تعویض سقف عادی خانه با کاشی های خورشیدی ارزان نخواهد بود هرچند ماسک می گوید این تعویض سقف با تعویض سقف های عادی و به علاوه پانل های خورشیدی دیگر قابل مقایسه است. در وب سایت سقف خورشیدی تسلا آمده که قیمت متوسط سقفی با مساحت ۱۸۵ مترمربعی حدود ۴۲۵۰۰ دلار است. البته این مبلغ پیش از اعمال مشوق های دولتی است.

معرفی سومین نسل سقف خورشیدی تسلا

ماسک گفته است:

سقف خورشیدی برای کسی که سقف نسبتاً جدیدی دارد توجیه اقتصادی نخواهد داشت زیرا این پانل خودش سقف بوده و به صورت یکپارچه از نیروی خورشیدی سود می برد.

تسلا در ابتدا نصابان متخصصی را استخدام کرده و برنامه هایی برای همکاری با دیگر شرکت ها دارد. ماسک گفته زمان زیادی را برای اطمینان از نصب سریع این پانل ها صرف کرده و در واقع زمان نصب آن کمتر از زمان نصب سقف های سنتی با کاهش های معمولی خواهد بود. این شرکت می خواهد در چند ماه آینده حدود ۱۰۰۰ سقف خورشیدی را در هر هفته نصب کند.

ماسک گفته معرفی کاشی های سقف خورشیدی تسلا قبلاً با تأخیرهای زیادی مواجه بوده که یکی از دلایل آن مشکلات مربوط به افزایش تولید تسلا مدل ۳ بوده است.

tesla-solar
همرسانی نوشتار: