کانسپت لکسس LF-۳۰، محصولی الکتریکی برای آینده…

  1. پنجشنبه ۲ آبان ۹۸ ساعت ۰۹:۰۲ (۳ سال،۱۱ ماه قبل)
کانسپت لکسس LF-30، محصولی الکتریکی برای آینده…
به گزارش فرانگر

این لکسس LF-۳۰ کانسپت است که توسط ژاپنی ها برای ارائه ی دیدگاه خود به نسل بعدی خودروهای الکتریکی شده ارائه شده است. این کانسپت در نمایشگاه خودروی توکیو ۲۰۱۹ به صورت عمومی رونمایی می شود.

این خودرو سریعاً از اکثر کانسپت ها و خودروهای الکتریکی متمایز می شود زیرا از پیشرانه های الکتریکی داخل چرخ در هر چهار گوشه سود برده و قدرت ترکیبی ۵۳۶ اسب بخاری دارد. استفاده از پیشرانه های الکتریکی داخل چرخ هندلینگی عالی ارائه می کند. تکنولوژی کنترل پایداری پیشرفته ی لکسس نیز باعث تنظیم خروجی پیشرانه های الکتریکی می شود. این خودرو می تواند بسته به شرایط رانندگی به صورت دیفرانسیل جلو، دیفرانسیل عقب و چهار چرخ محرک درآید.

کانسپت لکسس LF-30، محصولی الکتریکی برای آینده…

لکسس LF-۳۰ کانسپت الکتریکی، دیگر نیازمند کابل های شارژ نیست زیرا از تکنولوژی شارژ بی سیم پیشرفته ای برخوردار است. دیگر تکنولوژی موجود در این خودروی مفهومی سیستم رانندگی خودکار پیشرفته ای است که شامل عملکرد پارک خودکار و عملکرد مشابه سیستم احضار تسلا می باشد.

کانسپت لکسس LF-30، محصولی الکتریکی برای آینده…

کانسپت لکسس LF-30، محصولی الکتریکی برای آینده…

کانسپت لکسس LF-30، محصولی الکتریکی برای آینده…

کانسپت لکسس LF-30، محصولی الکتریکی برای آینده…

کانسپت لکسس LF-30، محصولی الکتریکی برای آینده…


به خاطر اینکه کانسپت لکسس از پیشرانه های الکتریکی داخل چرخ سود می برد بنابراین طراحان آزادی عمل زیادی برای شکل دهی به فرم کلی خودرو داشته اند و به همین خاطر یک فضای شیشه ای از بخش جلو و تا چرخ های عقب کشیده شده است. لکسس همچنین جلوپنجره ی دوکی شکل خودروی خود را دست خوش تغییر کرده است.

کانسپت لکسس LF-30، محصولی الکتریکی برای آینده…

کانسپت لکسس LF-30، محصولی الکتریکی برای آینده…

کانسپت لکسس LF-30، محصولی الکتریکی برای آینده…

کانسپت لکسس LF-30، محصولی الکتریکی برای آینده…

کانسپت لکسس LF-30، محصولی الکتریکی برای آینده…

کانسپت لکسس LF-30، محصولی الکتریکی برای آینده…


وقتی وارد کابین شوید بیشتر تحت تأثیر کار لکسس قرار خواهید گرفت. راننده و سرنشین جلو روی صندلی های آینده نگرانه ای خواهند نشست که ما را به یاد صندلی فرست کلاس هواپیماها می اندازند. این صندلی ها همچنین دارای تکنولوژی ماساژ مصنوعی هستند. یک سیستم صوتی مارک لوینسون هم زینت بخش کابین شده است.

کانسپت لکسس LF-30، محصولی الکتریکی برای آینده…

کانسپت لکسس LF-30، محصولی الکتریکی برای آینده…

کانسپت لکسس LF-30، محصولی الکتریکی برای آینده…

کانسپت لکسس LF-30، محصولی الکتریکی برای آینده…

کانسپت لکسس LF-30، محصولی الکتریکی برای آینده…

کانسپت لکسس LF-30، محصولی الکتریکی برای آینده…

کانسپت لکسس LF-30، محصولی الکتریکی برای آینده…

کانسپت لکسس LF-30، محصولی الکتریکی برای آینده…

کانسپت لکسس LF-30، محصولی الکتریکی برای آینده…

کانسپت لکسس LF-30، محصولی الکتریکی برای آینده…

کانسپت لکسس LF-30، محصولی الکتریکی برای آینده…

کانسپت لکسس LF-30، محصولی الکتریکی برای آینده…
همرسانی نوشتار: