محدودیت های خودروهای الکتریکی از نظر ب ام و

  1. جمعه ۱۲ مهر ۹۸ ساعت ۰۸:۰۳ (۴ سال،۱ ماه قبل)
محدودیت‌های خودروهای الکتریکی از نظر ب‌ام‌و
به گزارش فرانگر

ب ام و معتقد است به منظور محبوبیت بیشتر خودروهای الکتریکی باید زیرساخت های شارژ آن ها بهبود یابد.

مدیر بخش همکاری های تحقیقاتی ب ام و گفته که اتحادیه اروپا باید سرمایه گذاری بیشتری در گسترش زیرساخت های شارژ خودروهای الکتریکی در سراسر قاره ی سبز داشته باشد.او گفته است:

اگر شما نتوانید خودروی الکتریکی خود را در نزدیکی محل کار یا خانه شارژ کنید آن را هرگز نخواهید خرید. این موضوع بسیار ساده ای است. به همین دلیل است که ما باید همکاری خود با اتحادیه اروپا را ادامه دهیم. انتظار این است که فقط روی توسعه ی خودروهای الکتریکی تمرکز نباشد، چیزی که در سال های اخیر عمده کارها را به خود اختصاص داده است. ما باید روی همکاری با دیگران مثل شرکت های انرژی و شهرداری ها تمرکز کنیم.

مدیر این خودروساز آلمانی همچنین اعتقاد دارد تلاش های بیشتری برای رشد تعداد جایگاه های شارژ سریع صورت گیرد تا بتوان اطمینان حاصل کرد شارژ خودروی الکتریکی به آسانی شارژ یک گوشی موبایل است. او اظهار می دارد:

محدودیت های خودروهای الکتریکی از نظر ب ام و

شما باید بتوانید خودروی خود را جایی نگه داشته و دوشاخه را به سوکت وصل کرده و خودرو را شارژ کنید. این دید من به آینده است.

البته بهبود زیرساخت های شارژ نه تنها نیازمند همکاری خودروسازان با دولت ها بوده بلکه باید با سازمان ها و نهادهای دیگری همچون شرکت های سرویس دیجیتال و انرژی نیز همکاری شود. مدیر ب ام و می گوید اتحادیه اروپا باید مبلغ حدود ۱۰۰ میلیارد یورو برای تحقیق و توسعه ی برنامه ای با نام هوریزون اروپا هزینه کند.

محدودیت های خودروهای الکتریکی از نظر ب ام و

ب ام و به همراه دیگر شرکت ها همچون دایملر سرمایه گذاری سنگینی روی شارژ پوینت انجام داده تا توسعه ی جایگاه های شارژ سراسر جهان را شتاب بخشد. شارژ پوینت به دنبال ایجاد ۲.۵ میلیون نقطه شارژ خودروهای الکتریکی تا سال ۲۰۲۵ است.

محدودیت های خودروهای الکتریکی از نظر ب ام و

محدودیت های خودروهای الکتریکی از نظر ب ام و
همرسانی نوشتار: