این اتوبان رویایی در تهران است نه کالیفرنیا + عکس

  1. پنجشنبه ۴ مهر ۹۸ ساعت ۲۰:۵۳ (۴ سال،۲ ماه قبل)
به گزارش فرانگر

تصویر زیر نمایی زیبا از اتوبان صدر را نشان می دهد که سوژه کاربری در فضای مجازی شده است.

اتوبان صدر
همرسانی نوشتار: