نمای نزدیک تاسیسات نفتی جزغاله شده سعودی پس از حمله موشکی + عکس

  1. شنبه ۳۰ شهریور ۹۸ ساعت ۰۹:۱۶ (۴ سال،۸ ماه قبل)
تصاویر جدید و نزدیک از آرامکو
به گزارش فرانگر

تصاویر جدید و نزدیک از پالایشگاه آرامکو و میزان خسارت سنگین وارده به یکی از تاسیسات را مشاهده می کنید.

تصاویر جدید و نزدیک از آرامکو

تصاویر جدید و نزدیک از آرامکو

تصاویر جدید و نزدیک از آرامکو

تصاویر جدید و نزدیک از آرامکو

تصاویر جدید و نزدیک از آرامکو

تصاویر جدید و نزدیک از آرامکو

تصاویر جدید و نزدیک از آرامکو

تصاویر جدید و نزدیک از آرامکو