جلسه دفاع اعیانی در یکی از دانشگاه های تهران + عکس

  1. یکشنبه ۱۷ شهریور ۹۸ ساعت ۰۹:۲۰ (۴ سال،۷ ماه قبل)
به گزارش فرانگر

صحنه ای عجیب از یک جلسه دفاع پایان نامه در یکی از دانشگاه های تهران را مشاهده می فرمایید. 

جلسه دفاع پایان نامه

همرسانی نوشتار: