خطرات قابل توجه عبور از چراغ قرمز در تقاطع ها

  1. پنجشنبه ۱۴ شهریور ۹۸ ساعت ۱۶:۰۲ (۴ سال،۷ ماه قبل)
خطرات قابل‌توجه عبور از چراغ‌قرمز در تقاطع‌ها
به گزارش فرانگر

بنا انجمن خودروی آمریکا، در هر روز بیش از ۲ نفر جان خود را به خاطر عبور رانندگان از چراغ قرمز از دست می دهند.

در سال ۲۰۱۷ حداقل ۹۳۹ نفر به خاطر تصادفات مربوط به عبور از چراغ قرمز جان خود را از دست دادند. این آمار حاکی از رشد قابل توجه ۲۸ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۲ است که وضعیت هشدارآمیزی را نشان می دهد.

داده ها همچنین نشان می دهند که ۴۶ درصد از تلفات یاد شده مربوط به سرنشینان خودروهای دیگر بوده و بیش از ۵ درصد نیز به عابران پیاده یا دوچرخه سواران و موتورسواران اختصاص داشته است.

دکتر دیوید یانگ مدیر بخش ایمنی ترافیک انجمن خودروی آمریکا می گوید:

خطرات قابل توجه عبور از چراغ قرمز در تقاطع ها

رانندگانی که تصمیم می گیرند از چراغ قرمز عبور کنند تصمیمی بسیار بد برای به خطر انداختن جان دیگران می گیرند. داده ها نشان می دهند عبور رانندگان از چراغ قرمز همچنان یک چالش ایمنی ترافیکی است. تمامی کاربران جاده باید باهم همکاری کنند تا این رفتار را تغییر دهند.

به عنوان بخشی از شاخص فرهنگ ایمنی ترافیکی انجمن خودروی آمریکا، با اینکه ۸۵ درصد رانندگان می دانند عبور از چراغ قرمز خطرناک است اما حدود یک نفر از هر سه نفر می گوید در ۳۰ روز گذشته یک بار چنین کاری را انجام داده است.

البته موسسه بیمه ی ایمنی بزرگراه های آمریکا می گوید استفاده از دوربین های چراغ قرمز می تواند رانندگان را از انجام چنین کار خطرناکی باز دارد.

یکی از مسئولان این موسسه می گوید:

دوربین ها جرائم ارتکابی توسط رانندگان قانون شکن را ثبت می کند و این امر می تواند باعث کاهش چنین رفتارهایی شود. استفاده از دوربین یک راه اثبات شده برای کاهش عبور از چراغ قرمز و حفظ جان افراد است.

اگرچه استفاده از دوربین ها ایده ی بسیار خوبی است اما انجمن خودروی آمریکا می گوید تغییر رفتار رانندگان هم امری حیاتی است.

به منظور حفظ جان خود در هنگام عبور از تقاطع ها باید سرعت را کم کرد و هوشیار بود. همچنین باید وضعیت چراغ سبز را بررسی کرد به این معنی که اگر مدت زیادی از سبز بودن چراغ گذشته به احتمال زیاد در زمان ورود شما به تقاطع چراغ زرد خواهد شد.

خطرات قابل توجه عبور از چراغ قرمز در تقاطع ها

این انجمن همچنین توصیه می کند یک یا دو ثانیه پس از سبز شدن چراغ حرکت کنید تا ریسک عبور خودروی دیگر از چراغ کمتر باشد. شاید خودروی پشت سری شما از این کار عصبانی شود اما هیچ چیزی مهم تر از حفظ جان نیست.
همرسانی نوشتار: