تصاویر شوکه کننده یک کشور در حال تبدیل به بیابانی مخوف + عکس

شیلی کشوری واقع در آمریکای جنوبی است که پایتخت آن سانتیاگو نام دارد و در طی این روز ها شاهد وقوع یک خشکسالی گسترده و بنوع خود بدترین خشکسالی در ۶۰ سال گذشته است.

  1. شنبه ۲ شهریور ۹۸ ساعت ۲۲:۴۴ (۴ سال،۷ ماه قبل)
شیلی در حال تبدیل به یک بیابان! +تصاویر
به گزارش فرانگر

خشکسالی در این کشور خسارات فراوانی را به مردم و کشاورزی شیلی وارد کرده است، بطوری که در پی این اتفاق مقامات این کشور برای جلوگیری از سقوط کشاورزی، یک وضعیت اضطراری برای کشاورزی و کشاورزان اعلام کرده است.

در ادامه تصاویری از وضعیت این روزهای شیلی و وقوع خشکسالی در این کشور را مشاهده می کنید.

شیلی در حال تبدیل به یک بیابان! +تصاویر

شیلی در حال تبدیل به یک بیابان! +تصاویر

شیلی در حال تبدیل به یک بیابان! +تصاویر