این درخت توت در کرج همه را شوکه کرد + عکس

این تصویر درختی را نشان می دهد که به خاطر وجود تفاوت دما در دو طرف آن، از یک طرف تابستان و از طرف دیگر پاییز زودرس را تجربه می کند

  1. پنجشنبه ۳۱ مرداد ۹۸ ساعت ۱۸:۰۹ (۴ سال،۷ ماه قبل)
درختی که یک طرفش تابستان و یک طرفش پاییز است
به گزارش فرانگر

مهراب رجبی، رئیس بنیاد البرزشناسی با انتشار این عکس در کانال خود نوشت: این عکس بسیار زیبا و گویا درخت توت است در جاده دروان، مرز بین دروان و خوارس، این تصویر به زیبایی تفاوت (دما و آب و هوا) در البرز - کرج - را بیان می کند.

برگ های زرد درخت، به سمت شمال (که هوا سردتر است) و برگ های سبز به سمت جنوب (که هوا چند درجه گرمتر است) قرار گرفته اند.
همرسانی نوشتار: