لحظه فرار شیر دریایی از دهان نهنگ غول پیکر + عکس

هنگامی که نهنگ گوژپشت دهان خود را برای شکار ماهی های کوچک باز کرده بود شیردریایی در آخرین لحظه از دهان نهنگ بیرون پرید.

  1. سه شنبه ۱۵ مرداد ۹۸ ساعت ۲۱:۲۰ (۴ سال،۸ ماه قبل)
لحظه فرار شیر دریایی از دهان نهنگ
به گزارش فرانگر

این تصاویر توسط Chase Dekker، عکاس ۲۷ ساله حیات وحش، ثبت شده است.

لحظه فرار شیر دریایی از دهان نهنگ

لحظه فرار شیر دریایی از دهان نهنگ