استقبال کمرنگ از سعلید جلیلی در همدان خبر ساز شد + عکس

سعید جلیلی روز گذشته در جمع برخی فعالان فرهنگی همدان سخنرانی کرد. مراسمی که تعداد بسیار کم حاضران در آن بیش از سخنان جلیلی جلب توجه می کرد.

  1. جمعه ۱۱ مرداد ۹۸ ساعت ۲۱:۲۰ (۴ سال،۹ ماه قبل)
به گزارش فرانگر
سعید جلیلی ظهر روز گذشته در جمع فعالان فرهنگی استان همدان حضور یافت. تصاویر این مراسم نشان می دهد که تنها جمعیتی حدود ۳۰ نفر از سخنرانی سعید جلیلی استقبال کردند. این در حالیست که جبهه پایداری سعید جلیلی را قطب انتخابات مجلس یازدهم در اسفند ۹۸ معرفی می کند.